Nieuws

10-11-2017
Vier nieuwe leden voor KraamzorgNH
Het team van KraamzorgNH is uitgebreid met 4 enthousiaste nieuwe leden.
We kijken uit naar de samenwerking met hen.

vlnr: Bianca, Tanja, Maaike en Linda

19-04-2017
Voorzitter Margreet in de KraamSupport!

Margreet voorzitter van KraamzorgNL en ook KraamzorgNH vertelt vol trots over onze samenwerkingsvorm “de coöperatie” in de KraamSupport!!

29-03-2017
Kraamzorg Noord-Holland deelt haar informatie en tips met weekblad “De Kogge”.

Advertentie uit Weekblad “De Kogge”

22-02-2017
Coöperatie Kraamzorg Nederland, een moeder met 2 dochters!

Vanwege de veranderende wet- en regelgeving in de Kraamzorg wordt het steeds lastiger om als eenling klanten te werven en de zorg goed gefinancierd te krijgen.

Maar dat is niet de enige drijfveer om een coöperatie op te richten.
De eisen van met name zorgverzekeraars dwingen ons om de kwaliteit continu te bewaken en dat om te zetten in een keurmerk. Dat lukt niet alleen; daar heb je een team voor nodig.

Een team dat bestaat uit ambitieuze zorgverleners, die naast het streven naar uitstekende kraamzorg, ook graag een rol hebben binnen een bedrijf en zo mede bepalen hoe de organisatie werkt en zichtbaar wordt.
Drie jaar geleden is een team in Noord-Holland gestart met het oprichten van de eerste coöperatie voor kraamverzorgenden. Ze hebben alles zelf uitgezocht, bedacht, ontwikkeld en getoetst aan de eisen van zowel de Belastingdienst, de Wetgever als de Zorgverzekeraars.

Inmiddels staat er een sterk verbonden team dat samen het bedrijf runt.
Ieder lid heeft een eigen taak en er bestaat geen onderlinge gezagsverhouding.
De coöperatietaken worden wel bewaakt en aangestuurd door een bestuur, dat draagt daarmee meer verantwoordelijkheden.

Eigen klanten, die kunnen kiezen van welk lid van de organisatie ze zorg willen ontvangen, het hele zorgproces bij 1 kraamverzorgende onderbrengen, een extra taak uitvoeren, het zorgt dat de individuele leden met enorm veel plezier hun werk doen.

Dat deze bedrijfsvorm niet voor iedereen is weggelegd is inmiddels wel gebleken.
De grootste drijfveer moet toch het nastreven van bovengemiddelde kwaliteit zijn en daarom moeten alle leden zich inzetten voor zowel de klant als de organisatie.

In navolging van, en in nauwe samenwerking met Kraamzorg Noord-Holland is het gelukt om ook in Friesland een compact team van zelfstandige kraamverzorgenden zich te verenigen tot Coöoperatie Kraamzorg Friesland.
Kraamzorg Nederland is de koepelorganisatie waar zij onder opereren en vanzelfsprekend is het mogelijk om meerdere cooöperaties te faciliteren, waar ook in Nederland.

21-01-2017
Slimmer zwanger!

Slimmer Zwanger is HET persoonlijke coachingsprogramma op je mobiele telefoon.
Met deelname aan SlimmerZwanger kan je de kans op zwangerschap vergroten en problemen tijdens de zwangerschap en bevalling verminderen.

Ga voor deelname aan het onderzoek, en dus gratis coaching, naar: www.slimmerzwanger.nl/onderzoek

23-06-2015
Bereikbaarheid
KraamzorgNH is 24 uur, 7 dagen in de week bereikbaar op 088- GEBOREN (088-4326736)