Qualiview

Wat is Qualiview?

Qualiview is een online platform voor de gezondheidszorgorganisaties, om met behulp van
patiënten ervaringsonderzoek wat stuurinformatie te krijgen voor de verbetering van de kwaliteit
van de zorgverlening, medewerkers en praktijk.
Wij als coöperatie zijn verplicht om een extern klanttevredenheidsonderzoek te hebben. Dit is
noodzakelijk om de contracten te behouden met de zorgverzekeraars. Het belang van het invullen
van de enquêtes is dat wij via onafhankelijk onderzoek, de geleverde kwaliteit kunnen aantonen aan
cliënten en andere organisaties.