Extra Kraamzorguren

Wilt u om wat voor reden extra uren zorg van de kraamverzorgende van uw keuze, dan kan dat. Er is echter een limiet aan het aantal uren dat door de zorgverzekeraar wordt vergoed en hiervoor dienen wij ons te houden aan het Landelijk Indicatie Protocol van de kraamzorg.
Om meer uren dan de gebruikelijke 49 uur te ontvangen, kunnen er criteria gelden die dit voor u mogelijk maken. Samen met de verloskundige, die eindverantwoordelijk is voor de zorg in de kraamtijd, kan het aantal uren en zelfs dagen indien nodig worden bijgesteld.

Wilt u bovenop deze uren nog meer zorg dan wordt dit niet vergoed door de zorgverzekeraar.
Het uurtarief dat wij hanteren voor deze extra zorguren is het door het NZA (Nederlandse zorg Autoriteit) vastgestelde tarief voor kraamzorg. Dit tarief wordt jaarlijks opnieuw bepaald. De kraamverzorgende kan u hierover verder informeren.

Het is in de meeste gevallen gewenst dat dezelfde kraamverzorgende u de extra kraamzorguren levert.
Het is daarom prettig als u dit tijdig aangeeft, uw kraamverzorgende kan hier dan rekening mee houden en indien nodig een beschikbare collega aan u voorstellen.